Podstawowe typy zdarzeń

Każde zdarzenie w systemie SAREhub powinno posiadać swoją ścieżkę routingu, która definiuje gdzie (do jakiego modułu) komunikat zostanie dostarczony. Klucz routingu składa się z od dwóch do pięciu elementów oddzielonych kropką:

 • hub[hub_id].destination
 • hub[hub_id].destination.key1
 • hub[hub_id].destination.account_id.key1
 • hub[hub_id].destination.account_id.type.key1
 • hub[hub_id].destination.type.key1
 • hub[hub_id].type.key1

Pierwszy element (hubId) oznacza identyfikator huba do którego chcemy publikować dane (np. hub112).

Element destination oznacza miejsce docelowe (moduł) gdzie zdarzenie ma trafić.

Element account_id oznacza idetyfikator zintegrowanego konta klienta w zdalnym systemie (module) do którego publikujemy dane.

Część type definiuje typ zdarzenia:

 • discover – wiadomości z prośbą o informacje użytkowniku,
 • user – wiadomości przekazujące informacje na temat użytkownika,
 • message – wiadomości zawierające przekaz (wiadomość dla użytkownika).

Ostatni element służy do określenia typu klucza użytkownika. Aktualnie są obsługiwane następujące rodzaje kluczy:

 • email
 • emailmd5
 • cookie
 • mobile
 • phone
 • postal

Poprawnymi kluczami routingu są, np.:

 • hub122.sare
 • hub123.sare.1
 • hub234.sare.1.message.email
 • hub100.message.email
 • hub987.user.cookie

Podstawowe zdarzenia

 • dla zdarzeń typu user:
 • online - informuje, że użytkownik właśnie pojawił się online. Obiekt params MUSI zawierać atrybut time zawierający timestamp zdarzenia. W przypadku jeżeli użytkownik odwiedza stronę WWW, obiekt params POWINIEN zawierać atrybut url zawierający URL odwiedzaną stronę,
 • info - obiekt params MOŻE zawierać wartości innych kluczy, które powiązane są z tym użytkownikiem,
 • tag - użytkownik został oznaczony tagiem. Obiekt params MUSI zawierać atrybut name. Wartością atrybutu name może być nazwa tagu lub tablica tagów,
 • funnel - użytkownik wszedł w lejek sprzedażowy. Obiekt params MUSI zawierać atrybut time zawierający timestamp zdarzenia oraz POWINIEN zawierać atrybut level z wartością określającą poziom zaangażowania użytkownika w wartościach od 0 do 100 (osiągnięto cel).
 • dla zdarzeń typu discover:
 • discover - payload MUSI zawierać przynajmniej jeden z kluczy. Jest to komunikat z prośbą o informacje o użytkowniku identyfikowanym przez klucz. Obiekt params może zawierać atrybut search. Jego wartością jest string (lub tablica stringów) określający szukane parametry, w szczególności klucze (email, emailmd5, cookie, mobile, phone, postal).
 • dla zdarzeń typu message:
 • message – payload MUSI zawierać przynajmniej jeden z kluczy. Obiekt params POWINIEN zawierać atrybut body, którego wartością jest treść wiadomości skierowanej do użytkownika. Obiekt params może zawierać również atrybuty będące nazwami kluczy których wartościami są obiekty.

Dla klucza email obiekt params POWINIEN być zbudowany wg następującego schematu (dopuszczalne są dodatkowe argumenty):

{
 "from": "nadawca emaila",
 "to": "odbiorca emaila",
 "subject": "tytuł emaila",
 "body": {
 "txt": "string lub object z parametrem url",
 "html": "string lub object z parametrem url"
 }
}

Dla klucza mobile obiekt params POWINIEN być zbudowany wg następującego schematu (dopuszczalne są dodatkowe argumenty):

{
 "from": "nadawca sms",
 "to": "odbiorca sms",
 "body": "treść sms"
}

Struktura zdarzeń w SAREhub

Każde zdarzenie ma następujący format:

{
 "type": "object",
 "title": "Zdarzenie użytkownika.",
 "properties": {
   "type": {
     "type": "string",
     "title": "Typ zdarzenia."
   },
   "user": {
     "type": "object",
     "title": "Klucze identyfikujące użytkownika.",
     "properties": {}
   },
   "time": {
     "type": "integer",
     "title": "Czas wystąpienia zdarzenia."
   },
   "params": {
     "type": "object",
     "title": "Atrybuty opisujące konkretne zdarzenie.",
     "properties": {}
   }
 },
 "required": [
   "type",
   "user",
   "time",
   "params"
 ]
}

Lista zdarzeń oraz atrybutów je opisujących

 • tag - Tagowanie użytkownika.
{
 "type": "object",
 "title": "Atrybuty zdarzenia tag.",
 "properties": {
   "name": {
     "type": "string",
     "title": "Nazwa tagu."
   }
 },
 "required": [
   "name"
 ]
}

Przykład:

{
 "type": "tag",
 "user": {
   "cookie": "33413026813181711"
 },
 "time": 1475756549,
 "params": {
   "name": "4|flowchart-filter_previous_block-1461074520658|flowchart-alert-1461074548667"
 }
}
 • discover - Prośba o informacje o użytkowniku identyfikowanym przez dany klucz.
{
 "type": "object",
 "title": "Atrybuty zdarzenia discover.",
 "properties": {
   "search": {
     "type": "string",
     "title": "Typ klucza użytkownika.",
     "description": "Typ Klucza użytkownika dla którego wyszukiwane są informacje."
   },
   "processing_message": {
     "type": "object",
     "title": "Wiadomość zwrotna.",
     "description": "Zdarzenie które ma być wywołane po powrocie komunikatu z szukanymi informacjami. Do niego może zostać wstrzyknięta znaleziona wartość klucza.",
     "properties": {}
   }
 },
 "required": [
   "search"
 ]
}

Przykład:

{
 "type": "discover",
 "user": {
   "cookie": "33413026813181711"
 },
 "time": 1475756549,
 "params": {
   "search": "id",
   "processing_message": {
     "type": "tag",
     "user": {
       "cookie": "33413026813181711"
     },
     "time": 1475756549,
     "params": {
       "name": "4|flowchart-filter_previous_block-1461074520658|flowchart-alert-1461074548667"
     }
   }
 }
}
 • info - Zawiera informacje na temat danego klucza powiązanym z danym użytkownikiem.
{
 "type": "object",
 "title": "Atrybuty zdarzenia info.",
 "properties": {}
}

Przykład:

{
 "type": "info",
 "user": {
   "cookie": "83966095470796834"
 },
 "time": 1475756549,
 "params": {
   "email": [
     "it@sarehub.com"
   ]
 }
}
 • online - Zdarzenie informuje, że użytkownik właśnie pojawił się online.
{
 "type": "object",
 "title": "Atrybuty zdarzenia online.",
 "description": "Atrybuty zdarzenia online wysyłanego przez system SAREweb.",
 "properties": {
   "url": {
     "type": "string",
     "title": "Url strony."
   },
   "url_norm": {
     "type": "string",
     "title": "Znormalizowany url strony."
   },
   "uri": {
     "type": "string",
     "title": "Uri strony."
   },
   "domain": {
     "type": "string",
     "title": "Domena strony."
   },
   "ref_type": {
     "type": "string",
     "title": "Typ referera."
   },
   "seconds_on_domain": {
     "type": "integer",
     "title": "Czas pobyt na danej domenie."
   },
   "visited_sites": {
     "type": "integer",
     "title": "Liczba odwiedzonych stron"
   },
   "ip": {
     "type": "integer",
     "title": "Ip użytownika.",
     "description": "IP użytkownika zapisane w formie liczby całkowitej."
   },
   "tmp_cookie": {
     "type": "string",
     "title": "Sesja użytkownika."
   },
   "extra": {
     "type": "string",
     "title": "Dodatkowe parametry."
   },
   "utm_source": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_source."
   },
   "utm_medium": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_medium."
   },
   "utm_term": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_term."
   },
   "utm_content": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_content."
   },
   "utm_campaign": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_campaign."
   },
   "session_referer": {
     "type": "string",
     "title": "Referer pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_ref_type": {
     "type": "string",
     "title": "Typ referera pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_ref_site": {
     "type": "string",
     "title": "Strona referera pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_ref_keywords": {
     "type": "string",
     "title": "Słowa kluczowe pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_source": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_source pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_medium": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_medium pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_term": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_term pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_content": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_content pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_campaign": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_campaign pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "known": {
     "type": "boolean",
     "title": "Znany użytkownik.",
     "description": "Informuje o tym czy w systemie SAREweb użytkownik posiada adres email."
   }
 },
 "required": [
   "url",
   "url_norm",
   "uri",
   "domain",
   "ref_type",
   "seconds_on_domain",
   "visited_sites",
   "ip",
   "tmp_cookie",
   "extra",
   "utm_source",
   "utm_medium",
   "utm_term",
   "utm_content",
   "utm_campaign",
   "session_referer",
   "session_ref_type",
   "session_ref_site",
   "session_ref_keywords",
   "session_utm_source",
   "session_utm_medium",
   "session_utm_term",
   "session_utm_content",
   "session_utm_campaign",
   "known"
 ]
}

Przykład:

{
 "type": "online",
 "user": {
   "cookie": "22281308789088642"
 },
 "time": 1475756549,
 "params": {
   "url": "http://urlstrony.pl/samochod?utm_source=facebook&utm_medium=test&utm_campaign=zabawki",
   "url_norm": "http://urlstrony.pl/samochod?utm_source=facebook&utm_medium=test&utm_campaign=zabawki",
   "uri": "/?utm_source=facebook&utm_medium=test&utm_campaign=zabawki",
   "domain": "urlstrony.pl",
   "ref_type": "direct",
   "seconds_on_domain": 166,
   "visited_sites": 1,
   "ip": 1408141498,
   "tmp_cookie": "66978568417584187",
   "extra": "",
   "utm_source": "facebook",
   "utm_medium": "test",
   "utm_term": "",
   "utm_content": "",
   "utm_campaign": "zabawki",
   "session_referer": "",
   "session_ref_type": "direct",
   "session_ref_site": "",
   "session_ref_keywords": "",
   "session_utm_source": "facebook",
   "session_utm_medium": "test",
   "session_utm_term": "",
   "session_utm_content": "",
   "session_utm_campaign": "zabawki",
   "known": false
 }
}
 • offline - Zdarzenie informuje, że użytkownik przeszedł w tryb offline.
{
 "type": "object",
 "title": "Atrybuty zdarzenia offline.",
 "description": "Atrybuty zdarzenia offline wysyłanego przez system SAREweb.",
 "properties": {
   "url": {
     "type": "string",
     "title": "Url strony."
   },
   "url_norm": {
     "type": "string",
     "title": "Znormalizowany url strony."
   },
   "uri": {
     "type": "string",
     "title": "Uri strony."
   },
   "domain": {
     "type": "string",
     "title": "Domena strony."
   },
   "tmp_cookie": {
     "type": "string",
     "title": "Sesja użytkownika."
   },
   "seconds_on_url": {
     "type": "integer",
     "title": "Czas pobytu na danej stronie."
   },
   "seconds_on_domain": {
     "type": "integer",
     "title": "Czas pobyt na danej domenie."
   },
   "visited_sites": {
     "type": "integer",
     "title": "Liczba odwiedzonych stron."
   },
   "session_referer": {
     "type": "string",
     "title": "Referer pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_ref_type": {
     "type": "string",
     "title": "Typ referera pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_ref_site": {
     "type": "string",
     "title": "Strona referera pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_ref_keywords": {
     "type": "string",
     "title": "Słowa kluczowe pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_source": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_source pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_medium": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_medium pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_term": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_term pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_content": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_content pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_campaign": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_campaign pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   }
 },
 "required": [
   "url",
   "url_norm",
   "tmp_cookie",
   "domain",
   "seconds_on_url",
   "seconds_on_domain",
   "visited_sites",
   "session_referer",
   "session_ref_type",
   "session_ref_site",
   "session_ref_keywords",
   "session_utm_source",
   "session_utm_medium",
   "session_utm_term",
   "session_utm_content",
   "session_utm_campaign"
 ]
}

Przykład:

{
 "type": "offline",
 "user": {
   "cookie": "63608288842324163"
 },
 "time": 1475756549,
 "params": {
   "url": "http://urlstrony.pl/samochod?utm_source=facebook&utm_medium=test&utm_campaign=zabawki",
   "url_norm": "http://urlstrony.pl/samochod?utm_source=facebook&utm_medium=test&utm_campaign=zabawki",
   "uri": "/?utm_source=facebook&utm_medium=test&utm_campaign=zabawki",
   "domain": "urlstrony.pl",
   "tmp_cookie": "96372242750554029",
   "seconds_on_url": 23,
   "seconds_on_domain": 169,
   "visited_sites": 1,
   "session_referer": "",
   "session_ref_type": "direct",
   "session_ref_site": "",
   "session_ref_keywords": "",
   "session_utm_source": "facebook",
   "session_utm_medium": "test",
   "session_utm_term": "",
   "session_utm_content": "",
   "session_utm_campaign": "zabawki"
 }
}
 • ping - Zdarzenie informuje o pobycie użytkownika na stronie.
{
 "type": "object",
 "title": "Atrybuty zdarzenia ping.",
 "description": "Atrybuty zdarzenia ping wysyłanego przez system SAREweb",
 "properties": {
   "url": {
     "type": "string",
     "title": "Url strony."
   },
   "url_norm": {
     "type": "string",
     "title": "Znormalizowany url strony."
   },
   "uri": {
     "type": "string",
     "title": "Uri strony."
   },
   "domain": {
     "type": "string",
     "title": "Domena strony."
   },
   "tmp_cookie": {
     "type": "string",
     "title": "Sesja użytkownika"
   },
   "seconds_on_url": {
     "type": "integer",
     "title": "Czas pobytu na danej stronie."
   },
   "seconds_on_domain": {
     "type": "integer",
     "title": "Czas pobyt na danej domenie."
   },
   "visited_sites": {
     "type": "integer",
     "title": "Liczba odwiedzonych stron."
   },
   "session_referer": {
     "type": "string",
     "title": "Referer pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_ref_type": {
     "type": "string",
     "title": "Typ referera pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_ref_site": {
     "type": "string",
     "title": "Strona referera pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_ref_keywords": {
     "type": "string",
     "title": "Słowa kluczowe pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_source": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_source pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_medium": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_medium pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_term": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_term pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_content": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_content pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   },
   "session_utm_campaign": {
     "type": "string",
     "title": "Tag Google Analitycs utm_campaign pierwszego wejścia na stronę, ustawiany dla całej sesji."
   }
 },
 "required": [
   "url",
   "url_norm",
   "uri",
   "domain",
   "tmp_cookie",
   "seconds_on_url",
   "seconds_on_domain",
   "visited_sites",
   "session_referer",
   "session_ref_type",
   "session_ref_site",
   "session_ref_keywords",
   "session_utm_source",
   "session_utm_medium",
   "session_utm_term",
   "session_utm_content",
   "session_utm_campaign"
 ]
}

Przykład:

{
 "type": "ping",
 "user": {
   "cookie": "46002764640577325"
 },
 "time": 1475756549,
 "params": {
   "url": "http://urlproduktu.pl/samochod?utm_source=facebook&utm_medium=test&utm_campaign=zabawki",
   "url_norm": "http://urlproduktu.pl/samochod?utm_source=facebook&utm_medium=test&utm_campaign=zabawki",
   "uri": "/?utm_source=facebook&utm_medium=test&utm_campaign=zabawki",
   "domain": "urlproduktu.pl",
   "tmp_cookie": "96372242750554029",
   "seconds_on_url": 14,
   "seconds_on_domain": 98,
   "visited_sites": 1,
   "session_referer": "",
   "session_ref_type": "direct",
   "session_ref_site": "",
   "session_ref_keywords": "",
   "session_utm_source": "facebook",
   "session_utm_medium": "medium",
   "session_utm_term": "",
   "session_utm_content": "",
   "session_utm_campaign": "zabawki"
 }
}