Sposoby integracji

REST API

REST API umożliwia prostą integrację w przypadku braku możliwości podłączenia poprzez AMQP. To rozwiązanie rekomendujemy w przypadku niskiej częstotliwości wymiany danych.

Protokół AMQP

W przypadku bezpośredniego podłączenia do systemu SAREhub za pomocą protokołu AMQP wymagane jest skonfigurowanie VPNa.

Połączenie będzie zrealizowanie z wykorzystaniem tunelu VPN IPsec. Na etapie integracji zostaną ustalone jego parametry.