REST API

Wstęp

Dokumentacja dla SAREhub REST API które umożliwia wysyłanie oraz pobieranie danych z danych do/z SAREhuba.

Ścieżka

Każde poniższe zapytanie zaczyna się od poniższego adresu URL: https://api.sarehub.com/v1

Format

Wszystkie zapytania zwracają dane w formacie JSON.

Kody statusów

 • 200 Pomyślny GET.
 • 201 Pomyślny POST i PUT.
 • 401 Nieuwierzytelniony.
 • 403 Zabroniony.
 • 400 Będne zapytanie.

Zabezpieczenia

 • REST API jest dozwolone tylko dla adresów IP dopisanych do whitelisty.
 • Każda metoda jest zabezpieczona poprzez uwierzytelnienie Basic Auth.

Publish

POST /publish/routing/:routing

Metoda umożliwia wysłanie (opublikowanie) danych do szyny SAREhub. Parametr :routing powinien przyjąć ciąg routingu, np. hub1.message.email

Treść zapytania

W treści zapytania należy wysłać dane w formacie JSON zgodne z komunikatami SAREhub.

Nagłówki

Dodatkowo jest możliwość przesłania specjalnych nagłówków które dodają dodatkowe opcje do komunikatu:

 • SAREhub-reply_to - Parametr, który powinien zawierać ciąg routingu gdzie ma zostać wysłana odpowiedź na wysłany komunikat,
 • SAREhub-correlation_id - Parametr przyjmujący dowolną wartość, umożliwia powiązanie komunikatu odpowiedzi z zapytaniem,
 • SAREhub-priority - Parametr określający priorytet komunikatu (int),
 • SAREhub-delay - Opóźnienie po jakim czasie (w sekundach) komunikat ma trafić do szyny SAREhub.

Przykadowe zapytanie

$ curl -u module:secret https://api.sarehub.com/publish/routing/hub1.message.email
\
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST \
-d
'{"type":"message","user":{"email":"hub@sarehub.com"},"params":{"to":"hub@sarehub.com",
"from":"test@sarehub.com","subject":"test","body":{"html":"test","txt":"test"}}}'

Odpowiedź

{
 "state": "success"
}

Odpowiedź w przypadku błędu

{
 "state": "error",
 "message": "Treść błędu"
}

Consume

GET /consume

Metoda umożliwia pobieranie komunikatów z domyślnej kolejki. Obsługiwany moduł powinien być skonfigurowany sposób kolejkowania w trybie “single”.

GET /consume/hub/:id

Metoda umożliwia pobieranie komunikatów z kolejki huba o podanym identyfikatorze. Obsługiwany moduł powinien być skonfigurowany sposób kolejkowania w trybie “single”.

GET /consume/queue/:queue_name

Metoda umożliwia pobieranie komunikatów z dodatkowej kolejki o podanej nazwie. Obsługiwany moduł powinien być skonfigurowany sposób kolejkowania w trybie “single”.

GET /consume/hub/:id/queue/:queue_name

Obydwie powyższe metody jednocześnie.

Parametry

Do zapytania można dostać następujące parametry:

 • limit - maksymalna liczba komunikautów jaka ma zostać pobrana (domyślnie 100).

Przykadowe zapytanie

$ curl -u module:secret https://api.sarehub.com/consume?limit=2 \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST

Odpowiedź

{
 "state": "success",
 "count": 2,
 "statements": [
   {
    "type": "message",
    "user": {
     "email":"hub@sarehub.com"
    },
    "params": {
     "to": "hub@sarehub.com",
     "from": "test@sarehub.com",
     "subject": "test",
     "body": {
      "html": "test",
      "txt": "test"
     }
    }
   },
   {
    "type": "message",
    "user": {
     "email":"hub+test@sarehub.com"
    },
    "params": {
     "to": "hub+test@sarehub.com",
     "from": "test+test@sarehub.com",
     "subject": "test2",
     "body": {
      "html": "test2",
      "txt": "test2"
     }
    }
   }
  ]
 }

Odpowiedź w przypadku błędu

{
 "state": "error",
 "message": "Treść błędu"
}