Zdarzenia koszykowe

Zdarzenia koszykowe wysyłane podczas procesu zakupowego.

Format zdarzenia koszykowego

Każde zdarzenie koszykowe ma następujący format:

{
 "type": "object",
 "description": "Zdarzenie użytkownika",
 "required": [
   "type",
   "user",
   "time",
   "params"
 ],
 "properties": {
   "type": {
     "type": "string",
     "title": "Typ zdarzenia"
   },
   "user": {
     "type": "object",
     "title": "Klucze identyfikujące użytkownika.",
     "properties": {}
   },
   "time": {
     "type": "integer",
     "title": "Czas wystąpienia zdarzenia."
   },
   "params": {
     "type": "object",
     "title": "Atrybuty opisujące konkretne zdarzenie.",
     "properties": {}
   }
 }
}

Lista zdarzeń oraz atrybutów je opisujących

 • category_seen - zdarzenie wysyłane w momencie wejścia w daną kategorię
{
 "type": "object",
 "title": "Atrybuty zdarzenia category_seen",
 "properties": {
  "id": {
   "type": "string",
   "title": "Id kategrii."
  },
  "country": {
   "type": "string",
   "title": "Kraj docelowy.",
   "description": "Kraj docelowy product feeda w formacie ISO 3166-1 alfa-2."
  },
  "language": {
   "type": "string",
   "title": "Język product feeda.",
   "description": "Język w jakim przygotowany jest product feed w formacie ISO 639-1."
  }
 },
 "required": [
  "id",
  "country",
  "language"
 ]
}

Przykład:

{
 "type": "category_seen",
 "user": {
   "cookie": "22281308789088642"
 },
 "time": 1469988000,
 "params": {
   "id": "nazwa kategorii",
   "country": "PL",
   "language": "pl"
 }
}
 • product_seen - zdarzenie wysyłane w momencie wejścia na dany produkt
{
 "type": "object",
 "title": "Atrybuty zdarzenia product_seen",
 "properties": {
   "id": {
     "type": "string",
     "title": "Id Produktu."
   },
   "name": {
     "type": "string",
     "title": "Nazwa produktu."
   },
   "price": {
     "type": "integer",
     "title": "Cena produktu",
     "description": "Cena produktu podana w najniższym nominale"
   },
   "currency": {
     "type": "string",
     "title": "Kod waluty"
   },
   "url": {
     "type": "string",
     "title": "URL produktu."
   },
   "category": {
     "type": "array",
     "title": "Kategorie produktu.",
     "items": {
       "type": "object",
       "properties": {
         "id": {
           "type": "string",
           "title": "Id kategorii."
         }
       },
       "required": [
         "id"
       ]
     }
   },
   "country": {
     "type": "string",
     "title": "Kraj docelowy.",
     "description": "Kraj docelowy product feeda w formacie ISO 3166-1 alfa-2."
   },
   "language": {
     "type": "string",
     "title": "Język product feeda.",
     "description": "Język w jakim przygotowany jest product feed w formacie ISO 639-1."
   }
 },
 "required": [
   "id",
   "name",
   "price",
   "currency",
   "url",
   "category",
   "country",
   "language"
 ]
}

Przykład:

{
 "type": "product_seen",
 "user": {
   "cookie": "22281308789088642"
 },
 "time": 1469988000,
 "params": {
   "country": "PL",
   "language": "pl",
   "id": "1",
   "name": "Samochód zabawka",
   "price": 15900,
   "currency": "pln",
   "url": "http://urlproduktu.pl/samochod",
   "category": [
     {
       "id": "zabawki"
     },
     {
       "id": "samochody"
     }
   ]
 }
}
 • cart_added_product - zdarzenie wysyłane w momencie dodania produktu do koszyka
{
 "type": "object",
 "title": "Atrybuty zdarzenia cart_added_product",
 "properties": {
   "cart_id": {
     "type": "string",
     "title": "Id koszyka"
   },
   "product_id": {
     "type": "string",
     "title": "Id Produktu."
   },
   "name": {
     "type": "string",
     "title": "Nazwa produktu."
   },
   "url": {
     "type": "string",
     "title": "URL produktu."
   },
   "price": {
     "type": "integer",
     "title": "Cena produktu",
     "description": "Cena produktu podana w najniższym nominale"
   },
   "currency": {
     "type": "string",
     "title": "Kod waluty"
   },
   "quantity": {
     "type": "integer",
     "title": "Ilość produktu",
     "description": "Ilość produktu dodanego do koszyka"
   },
   "extra": {
     "type": "object",
     "title": "Dodatkowe parametry",
     "description": "Dodatkowe parametry produktu np. rozmiar, kolor itd",
     "properties": {}
   },
   "category": {
     "type": "array",
     "title": "Kategorie produktu.",
     "items": {
       "type": "object",
       "properties": {
         "id": {
           "type": "string",
           "title": "Id kategorii."
         }
       },
       "required": [
         "id"
       ]
     }
   },
   "country": {
     "type": "string",
     "title": "Kraj docelowy.",
     "description": "Kraj docelowy product feeda w formacie ISO 3166-1 alfa-2."
   },
   "language": {
     "type": "string",
     "title": "Język product feeda.",
     "description": "Język w jakim przygotowany jest product feed w formacie ISO 639-1."
   }
 },
 "required": [
   "cart_id",
   "product_id",
   "price",
   "currency",
   "quantity",
   "url",
   "category",
   "country",
   "language"
 ]
}

Przykład:

{
 "type": "cart_added_product",
 "user": {
   "cookie": "22281308789088642"
 },
 "time": 1469988000,
 "params": {
   "cart_id": "1",
   "product_id": "5578",
   "price": 9900,
   "currency": "pln",
   "quantity": 1,
   "name": "Nazwa produktu",
   "url": "http://urlproduktu.pl/samochod",
   "extra": {
     "size": "L",
     "color": "czerwony"
   },
   "category": [
     {
       "id": "zabawki"
     },
     {
       "id": "samochody"
     }
   ],
   "country": "PL",
   "language": "pl"
 }
}
 • cart_removed_product - zdarzenie wysyłane w momencie usunięcia produktu do koszyka
{
 "type": "object",
 "title": "Atrybuty zdarzenia cart_removed_product",
 "properties": {
   "cart_id": {
     "type": "string",
     "title": "Id koszyka"
   },
   "product_id": {
     "type": "string",
     "title": "Id Produktu."
   },
   "price": {
     "type": "integer",
     "title": "Cena produktu",
     "description": "Cena produktu podana w najniższym nominale"
   },
   "currency": {
     "type": "string",
     "title": "Kod waluty"
   },
   "quantity": {
     "type": "integer",
     "title": "Ilość produktu",
     "description": "Parametr ten przyjmuje wartość aktualnego stanu ilości produktu w koszyku."
   },
   "country": {
     "type": "string",
     "title": "Kraj docelowy.",
     "description": "Kraj docelowy product feeda w formacie ISO 3166-1 alfa-2."
   },
   "language": {
     "type": "string",
     "title": "Język product feeda.",
     "description": "Język w jakim przygotowany jest product feed w formacie ISO 639-1."
   }
 },
 "required": [
   "cart_id",
   "product_id",
   "price",
   "currency",
   "quantity",
   "country",
   "language"
 ]
}

Przykład:

{
 "type": "cart_removed_product",
 "user": {
   "cookie": "22281308789088642"
 },
 "time": 1469988000,
 "params": {
   "cart_id": "1",
   "product_id": "5578",
   "price": 9900,
   "currency": "pln",
   "quantity": 1,
   "country": "PL",
   "language": "pl"
 }
}
 • cart_changed_product_quantity - zdarzenie wysyłane w momencie zmiany ilości produktu w koszyku
{
 "type": "object",
 "title": "Atrybuty zdarzenia cart_changed_product_quantity",
 "properties": {
   "cart_id": {
     "type": "string",
     "title": "Id koszyka"
   },
   "product_id": {
     "type": "string",
     "title": "Id Produktu."
   },
   "quantity": {
     "type": "integer",
     "title": "Ilość produktu",
     "description": "Parametr ten przyjmuje wartość aktualnego stanu ilości produktu w koszyku."
   },
   "country": {
     "type": "string",
     "title": "Kraj docelowy.",
     "description": "Kraj docelowy product feeda w formacie ISO 3166-1 alfa-2."
   },
   "language": {
     "type": "string",
     "title": "Język product feeda.",
     "description": "Język w jakim przygotowany jest product feed w formacie ISO 639-1."
   }
 },
 "required": [
   "cart_id",
   "product_id",
   "quantity",
   "country",
   "language"
 ]
}

Przykład:

{
 "type": "cart_changed_product_quantity",
 "user": {
   "cookie": "22281308789088642"
 },
 "time": 1469988000,
 "params": {
   "cart_id": "1",
   "product_id": "5578",
   "quantity": 1,
   "country": "PL",
   "language": "pl"
 }
}
 • cart_checkout_started - zdarzenie wysyłane w momencie rozpoczęcia procesu zamówienia
{
 "type": "object",
 "title": "Atrybuty zdarzenia cart_checkout_started",
 "properties": {
   "cart_id": {
     "type": "string",
     "title": "Id koszyka."
   }
 },
 "required": [
   "cart_id"
 ]
}

Przykład:

{
 "type": "cart_checkout_started",
 "user": {
   "cookie": "22281308789088642"
 },
 "time": 1469988000,
 "params": {
   "cart_id": "1"
 }
}
 • cart_checkout_step - zdarzenie wysyłane w momencie kolejnego kroku procesu zamówienia
{
 "type": "object",
 "title": "Atrybuty zdarzenia cart_checkout_step",
 "properties": {
   "cart_id": {
     "type": "string",
     "title": "Id koszyka."
   },
   "step_id": {
     "type": "string",
     "title": "Krok procesu zamówienia."
   }
 },
 "required": [
   "cart_id",
   "step_id"
 ]
}

Przykład:

Krok wypełnienia danych do wysyłki:

{
 "type": "cart_checkout_step",
 "user": {
   "cookie": "22281308789088642"
 },
 "time": 1469988000,
 "params": {
   "step_id": "registration",
   "cart_id": "1"
 }
}

Krok zapłaty za zamówienie:

{
  "type": "cart_checkout_step",
  "user": {
    "cookie": "22281308789088642"
  },
  "time": 1469988000,
  "params": {
    "step_id": "payment",
    "cart_id": "1"
  }
}
 • cart_checkout_completed - zdarzenie wysyłane w momencie zakończenia procesu zamówienia
{
 "type": "object",
 "title": "Atrybuty zdarzenia cart_checkout_completed",
 "properties": {
   "cart_id": {
     "type": "string",
     "title": "Id koszyka."
   }
 },
 "required": [
   "cart_id"
 ]
}

Przykład:

{
 "type": "cart_checkout_completed",
 "user": {
   "cookie": "22281308789088642"
 },
 "time": 1469988000,
 "params": {
   "cart_id": "1"
 }
}